बला तेल
नारायण तेल
किक्किसदर तेल
चंदनबलालाक्षादि तेल